Obecní knihovna E. Štorcha v Ostroměři
Naposledy aktualizováno: 18.02.2019 11:50:19
Ubytování Jilemnice.
Návštěv :
Celkem : 7659
Týden : 18
Dnes : 1
podrobnosti

 

 

Z historie knihovny

 

 

 

První zmínky o knihovně se v historii Ostroměře objevují již v roce 1893, kdy zde byla založena Hospodářsko-čtenářská beseda „ Komenský “ a to zásluhou tehdejšího řídícího učitele pana Jana Pavelky.                                                                                                                                                    Ve spolku byli činnými především učitelé, úředníci a v prvních letech i rolníci. Náplní činnosti této besedy bylo veškeré kulturní dění v obci, byly pořádány přednášky z oboru hospodářského, cestopisné pořady, pořádaly se výstavy ovoce, květin a drobného zvířectva.                                                                 

 

Základem knihovny byly dary členů.  Již v následujícím roce měla knihovna 306 svazků a odebírala 10 časopisů především s hospodářskou tématikou.                                                                                                                                                                                                                                                  Knihovna byla umístěna v besední místnosti v hostinci „ Na poště “, čtenářský poplatek činil 5 korun za půjčení 30 knih. Již v roce 1905 měla knihovna 85 členů, což svědčí o vysoké úrovni v naší obci.     

 

V roce 1920 se knihovna stává veřejnou, její movitý majetek je však stále vlastněn Besedou, také dochází k přemístění do úřední místnosti radnice, tyto prostory jsou však nevyhovující a v roce 1933 dochází k dalšímu přesunu do zasedací místnosti místní záložny, režii vzniklou půjčováním knih hradí záložna sama.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Činnost knihovny běží bez vážnějších přerušení, nebereme-li v úvahu kratší přestávky z důvodu tehdejších běžných infekčních nemocí, jako je záškrt nebo spalničky, až do roku 1939, kdy je knihovna přechodně uzavřena a dochází k vyřazování „ závadných“ knih s komunistickou tématikou, následuje všechna francouzská a anglická literatura což činí kolem 400 svazků a je vážně narušen knihovní fond.                                                                                                                                                                                                                                                                               Rok 1948 je poznamenán dalšími ideologickými čistkami mezi literaturou, vzniklé mezery jsou vyplňovány nákupem tendenční literatury. V tomto roce přechází knihovna z majetku  Besedy pod správu obce a poprvé se zde objevuje funkce placeného knihovníka.          

 

 

 

Mluvíme-li o ostroměřské knihovně, musíme se zmínit o panu Vlastimilu Kráčmarovi, který tuto funkci zastával od roku 1954 a za jehož vedení se knihovna stává významným kulturním centrem. Bylo zde pořádáno každým rok několik výstav vztahujících se k významným osobnostem regionu, tematické výstavy knih, ale i výstavy květin ve spolupráci se zahrádkářským svazem……                                                                   

 

Důležitý je také rok 1968, kdy dochází ke změně názvu na „ Obecní knihovna Eduarda Štorcha, a v roce 1975 je knihovna přemístěna do zrekonstruované budovy MNV nynějšího Obecního úřadu.                                                                                                                                                                       A v těchto prostorách působí knihovna i nyní.

 

 
Proces zabral 0.0062 sekund času a 0.7MB paměti.